Kontakt

Velkommen til MM Bioenergi

MM Bioenergi er en nytænkende og visionær virksomhed inden for bæredygtig biomasseproduktion. Vi tilbyder en bred vifte af produkter og serviceydelser der understøtter overgangen til grøn energiproduktion.

Vi er placeret midt i værdikæden og vores mission er at skabe merværdi for både producent og aftager af biomasse. Kun derved har vi en berettigelse!

Flis

Har du ekstra biomasse du vil af med?

Hos MM Bioenergi tilbyder vi opkøb og effektiv håndtering af alle typer biomasse. Uanset om du har restprodukter fra landbrug, skovbrug eller anden industri, kan vi hjælpe med at gøre det til en værdifuld ressource.

Vi garanterer en transparant og konkurrencedygtig håndtering af din biomasse, med fuld sporbarhed via vores certificeringer.

Kontakt os for en bæredygtig løsning.

Vores Mission og Vision

Innovation og udvikling.

I MM Bioenergi er vi drevet af at styrke den grønne omstilling med bæredygtige produkter og services.

  • Vi anvender en nyere og dermed mere brændstofeffektiv maskinpark for at mindske vores klimaaftryk.
  • Vi søger at fastholdt og udvikle vores medarbejdere, herunder at holde dem opdateret på nyeste viden om naturnær maskindrift og hensyntagen til biodiversitet og naturværdier.
  • Vi søger lokalt samarbejde og lokal afsætning af biomasse. ”lokal biomasse til lokale aftagere”. Intet andet giver mening!
  • Vi ”udvikler” samarbejde og processer med vores kunder, både på leverandør- og aftagersiden – og gerne i forening.
  • Strukturudvikling i primærerhverv, fleksible ”brændselsvalg” på varmeværker og biogasanlæg samt et klima i hastig forandring kræver nye løsningsmodeller og samarbejdsformer. Vi er klar!
Traktor i sne

Vores Produkter og Services

Flis

Flis

Vi producerer og køber flis fra forvaltede skove og det åbne land. Vi er certificeret som "godkendt biomasseproducent" af DM&E - og kan bistå ved screening af dine naturarealer.

Energiafgrøder

Energiafgrøder

Vi forpagter og driver et større areal med energipil, på langtidskontrakter. Vi er åbne for dialog om nye energiafgrøder, herunder elefantgræs samt majs og roer.

Og vi sørger aktivt alternative anvendelsesmuligheder for energiafgrøder.

Halm

Halm

Vi producerer og leverer halm til varmeværker og biogasanlæg.

Vi er interesseret i køb af halm på skår og i stak. Vi kan aftage de fleste sorter og kvaliteter.

Græs

Græs

Vi forpagter og driver et større areal med bl.a. økologisk kløvergræs til biogas. Ligeledes afpudser vi frøgræsmarker, industri- og naturarealer, og udnytter biomassen til biogas.

Har du noget vi skal hjælpe med?

Biogas

Biogas

Vi leverer og lagerfører en bred vifte af produkter til biogas. Vi indgår gerne i dialog om udnyttelse af din biomasse -også selvom den er besværlig!

Prøv at udfordre os!

Projekter:

Projekter:

Vi går gerne i dialog om optimering af din biomasseproduktion. Det kan f.eks. være lagerfaciliteter, forædling, transport og driftsoptimering.

Vores Engagement i Miljøet

Bæredygtighed i Praksis.

Vi opfatter begrebet ”bæredygtigthed” bredt. Når vi indgår i nye samarbejder og projekter, er det en forudsætning, at der er – eller kan blive – økonomisk bæredygtigt for begge parter.

Bæredygtighed i forhold til klima og miljø er en svær håndterbar størrelse. Mange virksomheder – også nogle der er væsentligt større end os – er endt i greenwashing. Nogle har lovet mere end de kunne holde og andre har haft svært ved at dokumentere resultaterne af deres tiltag.

Vores tilgang er, at vi via relevante certificeringsordninger, kan arbejde inden for nogle fastsatte rammer der tager de nødvendige hensyn til klima, miljø, biodiversitet og medarbejderrettigheder og selvfølgelig gældende lovgivning.

Vi er certificeret som "Godkendt biomasseproducent" igennem Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E). Det betyder vi skal overholde Preferd by Natures standard for biomasseproducenter, herunder procedurer for sporbarhed i produktionen, identificering af risiko og håndtering af risiko. Ordningen omfatter træbiomasse, altså flis til varmeværker m.v.

Vi er i proces i med at blive certificeret under ordningen ISCC, som omfatter øvrige biomasser og restprodukter til biogas.

Rundballer

Kontakt

Kontakt Os for Grønne Løsninger

Vi er her for at hjælpe dig med at nå dine bæredygtigheds mål.
Er du interesseret i at lære mere om vores produkter og services, eller har du brug for rådgivning til dit næste bæredygtige projekt? Kontakt os i dag for at starte din rejse mod en grønnere fremtid.

Jesper Skøtt

Administrerende direktør

+45 20 74 31 12 jsk@mmbioenergi.dk

Find Vej

Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby, Danmark

Find kørevejledning
Masking Park